Únor 2024

Průběh výstavby

Aktuálně na stavbě probíhá záchranný archeologický průzkum, pracuje se na dešťové a splaškové kanalizaci, vodovodu a zařízení staveniště. Po dokončení těchto prací se bude provádět oplocení.