Prosinec 2023

Průběh výstavby

Aktuální zprávy z výstavby: provádí se skrývka ornice, dále archeologický průzkum. Po dokončení bude proveden odvoz ornice a bude oplocen pozemek.