Listopad 2023

Průběh výstavby

Aktuální zprávy z výstavby: kácení dřev je téměř dokončeno, dále probíhá skrývka ornice a archeologický průzkum. Po dokončení bude proveden odvoz ornice a bude oplocen pozemek.