Leden 2024

Průběh výstavby

Aktuální zprávy ze stavby: provádí se skrývka a odvoz ornice, archeologický průzkum a dešťová kanalizace. Po dokončení těchto prací bude provedeno dokácení dřevin a bude oplocen pozemek.