Květen 2024

Průběh výstavby

Aktuálně se na stavbě provádějí práce na splaškové kanalizaci, vodovodní přípojce, komunikacích. Dále probíhá betonáž základové desky a stěn 1. PP a betonáž stropů 2. NP.