Červen 2024

Průběh výstavby

V současné době pokračují práce na splaškové kanalizaci, vodovodní přípojce, komunikacích. Dále probíhá betonáž stropní desky a stěn 1. NP bytových domů A1 – A3 a betonáž 1. PP u některých RD.