Duben 2024

Průběh výstavby

Aktuálně na stavbě probíhají výkopové práce u bytových i rodinných domů, betonuje se základová deska, stěny a stropy 1. nadzemního podlaží rodinných domů. Následně budou zahájeny práce na dešťové a splaškové kanalizaci, vodovodu a bude probíhat navazující výstavba bytových i rodinných domů.