Březen 2024

Průběh výstavby

Aktuálně na stavbě probíhá záchranný archeologický výzkum, pracuje se na dešťové a splaškové kanalizaci, vodovodu a staveništní trafostanici. Dále probíhají výkopové práce na bytových a rodinných domech.